Usługi

Zobacz, czym zajmuje się nasz zespół.


1

Digitalizacja i skanowanie 3D

Laserowe skanowanie 3D polega na zebraniu chmury punktów umieszczonych w przestrzeni trójwymiarowej – każdy punkt posiada swoje przestrzenne współrzędne XYZ. Dzięki zebraniu serii danych w postaci chmury punktów jesteśmy w stanie odwzorować w przestrzeni wirtualnej każdy obiekt z dokładnością do 1 milimetra. Otrzymany podczas skanowania model może być ukazany w odcieniach szarości lub posiadać kolory dzięki mierzeniu barw RGB w czasie skanowania.

Wykorzystanie tego typu skanowania jest bardzo szerokie. Może służyć zarówno inwentaryzacji miejsca lub obiektu jaki i być punktem wyjścia do bezinwazyjnego wprowadzania zmian w przestrzeni i oceniania skutków wprowadzanych zmian. Sam fakt wykonania skanu może być nieoceniony w przypadku zachowania dziedzictwa kulturowego i w znacznym stopniu ułatwić jego przyszłe odtworzenie.


2

Digitalizacja dokumentów i materiałów archiwalnych

Polega w głównej mierze na skanowaniu w dużej rozdzielczości dokumentów i materiałów archiwalnych oraz cyfrowym przechowywaniu tak zebranych danych. Dane te nierzadko potem udostępniane są online dla bardzo szerokiego odbiorcy.

Dzięki profesjonalnym skanerom jesteśmy w stanie szybko i dokładnie zdigitalizować zbiory biblioteczne. Nasz fachowy zespół potrafi umiejętnie obchodzić się z wyjątkowo cennymi obiektami dla kultury: rękopisami, starodrukami, rysunkami i grafikami. Przy przeprowadzaniu cyfrowych inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych najpierw opracowujemy plan skanowania obiektów rozpoczynając w pierwszej kolejności od tych najbardziej wrażliwych i wymagających największej uwagi.


3

Digitalizacja bibliotek


3

Digitalizacja bibliotek

Dzięki profesjonalnym skanerom jesteśmy w stanie szybko i dokładnie zdigitalizować zbiory biblioteczne. Nasz fachowy zespół potrafi umiejętnie obchodzić się z wyjątkowo cennymi obiektami dla kultury: rękopisami, starodrukami, rysunkami i grafikami. Przy przeprowadzaniu cyfrowych inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych najpierw opracowujemy plan skanowania obiektów rozpoczynając w pierwszej kolejności od tych najbardziej wrażliwych i wymagających największej uwagi.


4

Digitalizacja zbiorów muzealnych

Zbiory muzealne składają się zazwyczaj z wielu rodzajów obiektów – od płaskich dokumentów, map obrazów po przestrzenne rzeźby, meble czy figury. Jesteśmy w stanie przenieść w świat cyfrowy każdy z tych rodzajów.

Płaskie obiekty najczęściej poddane są klasycznemu skaningowi 2D w wysokiej rozdzielczości. Obrazy, szczególnie te o dużych gabarytach, warto przenieść w świat cyfrowy za pomocą odpowiednio wykonanej fotografii cyfrowej. Wykonuje się wtedy serię zdjęć obiektu, następnie łącząc ze sobą powstałe fragmenty w jedną całość – przypomina to trochę cyfrowe puzzle.

Obiekty przestrzenne mogą zostać zeskanowane za pomocą skanera 3D i w formie chmury punktów dostępne do archiwizacji. Istnieje także możliwość stworzenia obiektów 3D bazujących na fotografii cyfrowej – obiekty takie są mniej dokładne, ale bardziej fotorealistyczne.

Całość dopełnić może stworzenie wirtualnego muzeum. Bazując na panoramach sferycznych istnieje możliwość stworzenia fotorealistycznego wirtualnego przewodnika po muzeum do którego można dodać np. wcześniej zdigitalizowane eksponaty. Spacer może zostać także wzbogacony w teksty i głos lektora oraz stworzony w kilu językach.


5

Digitalizacja obiektów

Najnowocześniejszy sprzęt, którym się posługujemy pozwala nam na digitalizację obiektów o różniej wielkości – od monet, pierścionków i naszyjników po budynki i budowle.

Mniejsze obiekty digitalizuje się za pomocą ręcznych skanerów 3D. Istnieje także możliwość stworzenia bardziej fotorealistycznych obiektów 3D bazujących na fotografii cyfrowej.

Większe obiekty digitalizujemy za pomocą laserowego skanera 3D. Otrzymana w ten sposób chmura punktów jest idealnym narzędziem archiwizacyjnym lub punktem wyjścia do przeprowadzania dalszych prac.


6

Digitalizacja obrazów

Do przenoszenia obrazów w świat cyfrowy służą głównie wykonane profesjonalnym aparatem cyfrowym zdjęcia. W zależności od wielkości obrazu, zdjęcia wykonuje się ze statywu lub specjalnie do tego przygotowanej platformy. Po wykonaniu serii zdjęć, są one ze sobą łączone specjalnym oprogramowaniem. Digitalizacja tego typu obiektów może być bardzo dokładna – nierzadko ostatecznym efektem jest podziwianie duktu pędzla autora lub ustalanie pęknięć na zdigitalizowanym dziele.


7

Digitalizacja piśmiennictwa

W przypadku zasobów piśmiennictwa najczęściej digitalizowane są zagrożone cenne zbiory, jak na przykład wiekowe manuskrypty i inne materiały w postaci: czasopism, gazet, szkiców, rycin, map a przede wszystkim książek. Do tego typu prac wykorzystujemy skanery lub cyfrowe aparaty fotograficzne. Technikę wykonania cyfryzacji dobieramy do zasobu podlegającego digitalizacji z zachowaniem odpowiedniego oświetlenia.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych systemów bezzałogowych statków powietrznych przeznaczonych do stricte specjalistycznych zastosowań dostarczamy precyzyjnych ujęć z powietrza, w świetle widzialnym VIS, jak i w bliskiej podczerwieni. Tak opracowany materiał udostępniany jest w formie map zarówno w 2D jak i w 3D. Wyniki naszej pracy można integrować z popularnymi systemami zarządzania projektami, systemami CAD oraz BIM.


8

Ortofotomapy, ortofotoplany, fotogrametria


8

Ortofotomapy, ortofotoplany, fotogrametria

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych systemów bezzałogowych statków powietrznych przeznaczonych do stricte specjalistycznych zastosowań dostarczamy precyzyjnych ujęć z powietrza, w świetle widzialnym VIS, jak i w bliskiej podczerwieni. Tak opracowany materiał udostępniany jest w formie map zarówno w 2D jak i w 3D. Wyniki naszej pracy można integrować z popularnymi systemami zarządzania projektami, systemami CAD oraz BIM.


9

Dokumentacja konserwatorska

W naszej pracy łączymy wszystkie dostępne elementy potrzebne do dokumentowania dzieł sztuki dotyczących wszelkich typów zabytkowych obiektów, na każdym z etapów pracy. Pierwszym i podstawowym działaniem jest dokumentacja stanu zachowania oraz sporządzanie cyfrowych kopii obiektów – digitalizacja zabytków – w tym projektowanie konserwatorskie (planowanie działań, opracowanie ekspertyz, zaleceń, programów prac). Kolejne z pół działania to dokumentacja w trakcie prowadzonych prac przy zabytkach, w tym i rekonstrukcje cyfrowe niezachowanych elementów oraz monitorowanie stanu zachowania obiektów po zakończonych pracach konserwatorskich. Najczęściej wykonywanymi przez nas elementami dokumentacji konserwatorskiej są: dokumentacje prac konserwatorskich prowadzonych przy obiektach zabytkowych; dokumentacje z zakresu historii obiektu, historii sztuki, badań konserwatorskich (mikrochemicznych, stratygraficznych, datujących, dendrochronologicznych); dokumentacje fotograficzna w wysokiej rozdzielczości, wykonywana z wysokości, BSP, fotografie luminescencji wzbudzonej UV, podczerwień IR; fotografie wielkoformatowe (giga pikselowe) zabytkowych obiektów umożliwiające oglądanie powierzchni w znacznym powiększeniu, ze wszystkimi detalami; dokumentacje multimedialne – w technologii wirtualnej rzeczywistości; dokumentacja multimedialna w obiektach zabytkowych – w formie podstawowej kodów QR jak również mobilnych hotspotów.