Digitalizacja, nowoczesna konserwacja dzieł sztuki.

museums
of t
omorrow

Przenosimy rzeczywistość w świat wirtualny.

Multimedia

i technologie VR/AR

Cyfryzacja

i dokumentacja konserwatorska

Digitalizacja

i skanowanie 3D

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianych multimediów, digitalizacji i cyfryzacji.

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianych multimediów, digitalizacji i cyfryzacji.

Kim jesteśmy

Projektujemy optymalne rozwiązania.

Nasze techniki z powodzeniem wykorzystujemy w procesach konserwacji dzieł sztuki, cyfrowego utrwalania dóbr kultury i sztuki, tworzenia prezentacji oraz tworzeniu projektów z wykorzystaniem naszych rozwiązań.

Pracujemy na sprzęcie najnowszej generacji firmy FARO®.

Nasze usługi

Digitalizacja

i skanowanie 3D

Ortofotomapy

i fotogrametria

Dokumentacja

konserwatorska

Przykładowe realizacje

Kaplica w Boleszynie

Rzeźba M. Abakanowicz

Sanktuarium

“Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów jesteśmy w stanie nie tylko wykonać zadania związane z digitalizacją i cyfryzacją ale również pomóc w doborze i znalezieniu odpowiednich źródeł finansowania projektów.”

“Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów jesteśmy w stanie nie tylko wykonać zadania związane z digitalizacją i cyfryzacją ale również pomóc w doborze i znalezieniu odpowiednich źródeł finansowania projektów.”

Sprzęt,

na którym pracujemy

Skaner laserowy FARO®

FocusS

Ramię pomiarowe FARO®

QuantumS FaroArm

Skaner ręczny FARO®

Scanner Freestyle3D